اخبار و مقالات, کشاورزی

چگونه بستر پرورش قارچ را آبیاری کنیم؟

قبل از بحث در باره زمان آبیاری،باید یادآوری شود که نحوه آبیاری بسیار مهم است. آبیاری نباید باعث از هم پاشیدن ساختمان خاک شود. در اثر آبیاری شدید، ساختمان خاک تخریب شده و نفوذ هوا از خاک به کمپوست و برعکس، دچار مشکل می شود. اگر تهویه کمپوست به خوبی انجام نشود، دمای کمپوست قارچ افزایش می یابد و باعث مرگ میسلیوم های قارچ می شود. علاوه بر این، د راین صورت در کمپوست تخمیر بی هوازی صورت گرفته و ترکیبات مضر برای تداوم زندگی قارچ تولید می شود. اینها قسمتی از مشکلاتی هستند که در اثر تخریب ساختمان خاک و نفوذ ناپذیری آن نسبت به هوا رخ می دهد. آبیاری بستر کشت باید به صورت بسیار ملایم و بدون فشار انجام شود. در ویدئو هایی که قبلا در کانال گذاشتم، روش آبیاری را به نمایش گذاشته شده است. ذرات ریز آب بایستی به آرامی در سطح خاک بنشینند و به آرامی در خاک نفوذ کنند. سعی نکنید همه آب مورد نیاز بستر را یکدفعه روی آن بریزید، بلکه این کارا را با فواصل ۳۰ تا ۶۰ ثانیه ای در طی ۳ تا ۴ بار انحام دهید. این عمل به خاک فرصت حذب آب را می دهد. در غیر این صورت، آب زیاد در یک دفعه، به خوبی جذب خاک نشده و از آن به صورت نهرهای کوچک به سمت کمپوست سرازیر خواهد شد و ذرات ریز خاک را به سمت پایین خواهد برد و در فاصله خاک یا کمپوست لایه غیر قابل نفوذی برای تبادل هوا ایجاد خواهد کرد.

بیشترین اشتباهات در فرایند آبیاری عبارتند از:

۱٫ نازل آب سریعا از سطح خاک پوششی دور نشود. یعنی نازل نباید روی بستر برای مدتی ثابت بماند. باید به آرامی در حرکت باشد.
۲٫ نازل یکنواخت و همسان در روی بستر حرکت نکند.
۳٫ همپوشانی زیاد در نواحی آبیاری شده صورت بگیرد. یعنی در حالیکه نازل را حرکت می دهیم، قسمتهایی از بستر دوبار آبیاری شود، در حالیکه هنوز دفعه اول آبیاری است.

مطالب مرتبط