مدت : ۱۵ ساعت

برخی سرفصل این دوره:

آشنایی با انواع تراریوم و ویواریوم به لحاظ شکل و ساختار
آشنایی با گیاهان مناسب تراریوم .ویواریوم .ریپاریوم
آشنایی با انواع ویواریوم و سایر قسمت های فیزیکی
نحوه طراحی ترکیبات گیاهی داخل ویواریوم
طراحی پلان کامل ویواریوم شامل ساختار فیزیکی و ساختار گیاهی
بررسی مشکلات گیاهی رایج در ویواریوم بیماریها. تکثیر. کنترل رشد
بررسی مشکلات فیزیکی رایج در ویواریوم ها

کارگاه عملیاتی یک پروژه از ابتدا تا انتها